Tingimused

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmeid töötleb "Petsy OÜ" Reg. nr. 16633150; Aadress: Ida-Viru maakond, Narva linn, Kiriku tn 6, 20308; Telefon: +372 529 6507; Email: info@petsy.ee.

TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

E-mail;

Telefon;

Nimi;

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

Isikuandmeid kasutatakse kasutajate volitamiseks.

VASTUVÕTJAD KELLELE INFO EDASTATAKSE

Isikuandmeid hoitakse radicenter.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Ettevõte rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTUVUMINE JA PARANDAMINE

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi kasutajaprofiilis. 

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

SÄILITAMINE

Kui kasutajakonto suletakse, kustutatakse isikuandmed jäädavalt.

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@petsy.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).